Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ανήκει στον Ενεργειακό Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Σκοπός του Εργαστηρίου Μετρήσεων Τεχνικών Μεγεθών είναι η  διδασκαλία  και  η  έρευνα  στο  επιστημονικό πεδίο  των μετρήσεων.

Προς επίτευξη του διδακτικού του στόχου διδάσκεται Θεωρία των Μετρήσεων,  Ασκήσεις  Πράξης  και  το  αντίστοιχο Εργαστηριακό Μάθημα  των Τεχνικών Μετρήσεων στο Γ’  Εξάμηνο  Σπουδών.

Οι αντίστοιχοι ερευνητικοί του στόχοι, στις μετρήσεις φαινομένων μεταφοράς και την αεροδυναμική,  ολοκληρώνονται, ως αποτέλεσμα δεκαετούς προσπάθειας, με κατάλληλη ερευνητική υποδομή που έτυχε της προσοχής και της αρωγής εγχώριων και ευρωπαϊκών οργανισμών και  ιδρυμάτων.

Έρευνα παραλλήλως γίνεται σε νέες μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εφαρμογή γνώσεων δια της συμμετοχής των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα αυτών, δημιουργούνται ενδιαφέροντα και χρήσιμα ερευνητικά εργαλεία, ενώ ήδη σπουδαστές μας  έχουν προτάσεις  υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Η χρήση των υπαρχουσών υποδομών του εργαστηρίου υπό διαφορετικές διατάξεις, ως αποτέλεσμα των νέων αυτών μεθόδων διδασκαλίας, έχει ήδη ορατά αποτελέσματα στην απόδοση των σπουδαστών.


Στόχος:

Να δώσει στους φοιτητές ένα μέρος των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που χρειάζεται ο επαγγελματίας μηχανικός στη σχεδίαση και εκτέλεση βιομηχανικών μετρήσεων.

 

Περιγραφή Οδηγού Σπουδών:

Βασικές έννοιες των μεθόδων μέτρησης – Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά σημάτων – Απόκριση συστημάτων μέτρησης – Στατιστική επεξεργασία σημάτων – Ανάλυση αβεβαιότητας – Προσαρμογή σημάτων και διασύνδεση – Δειγματοληψία, απεικόνιση, καταγραφή και επεξεργασία σημάτων με μικροϋπολογιστές – Mετρήσεις θερμοκρασίας: με απλά θερμόμετρα, ηλεκτρικής αντίστασης θερμόμετρα, θερμοζεύγη, και πυρόμετρα – Mετρήσεις ογκομετρικής παροχής: μετρητές διαφορικής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικοί και στροβίλου – Mετρήσεις πίεσης και ταχύτητας ροής: μανόμετρα υγρού, ελαστικοί, χωρητικοί και πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, βαρόμετρα, σωλήνας Pitot – Mετρήσεις μηχανικών παραμορφώσεων: αισθητήρες ηλεκτρικής αντίστασης – Παρουσίαση αποτελεσμάτων στη μορφή τεχνικών εκθέσεων